ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสภานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง

          เปิดอบรมหลักสูตร "ช่างเสริมสวย (สระ-ไดร์ , ถักเปียแบบต่างๆ , นวดหน้า-ขัดหน้า)"
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          วันและเวลาเรียน 25,26,27,30,31 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น

สมัครเรียนได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กรกฏาคม 2555 (วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์)
ที่ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02 929 2301-5 ต่อ 111 , 125

ข่าว: งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
เรียบเรียง : Dolrudee.s