ร่วมบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉิน

 

โครงการชาวประชาร่วมใจ

จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน อุปการะทุนการศึกษาเด็ก, อุปการะทุนการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา, อุปการะผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ อนุเคราะห์ค่าอาหาร, กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
 
 
 
 
 
 
 
   
โครงการปันน้ำใจเพื่อชีวิตใหม่

โอบอุ้มเด็กที่แม่เข้ามารับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน เนื่องจากประสบปัญหาท้องไม่พร้อม จากการถูกข่มขืนหรือถูกละทิ้ง ฯลฯ อุปการะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยอนุเคราะห์ค่านมและอาหารเสริม, สนับสนุนกองทุนสุขภาพเด็ก, สนับสนุนกองทุนช่วยผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
   
โครงการทำบุญวันเกิด

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด "ขอวันเกิดของคุณ...ให้เป็นวันแห่งความหวังของอีกหลายชีวิต" จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ขนมหรือผลไม้, บริจาคค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์, ให้ทุนการศึกษา, ให้ทุนฝึกอาชีพ, บริจาคเพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์สื่อต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ สมาคมฯ, สมทบทุนช่วยบ้านพักฉุกเฉิน
   
เลี้ยงอาหารให้กับ "ผู้หญิง" และ "เด็ก" ในบ้านพักฉุกเฉิน

เราอิ่มท้อง ท่านได้บุญ
   
บริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็น

สำหรับผู้หญิง เด็กทารก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนในวัยเรียน และผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์
   

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ส่วนงานรับบริจาค โทร: 02-929-2310 แฟกซ์: 02-929-2856 E-Mail: admin@apsw-thailand.org
 
ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มของโครงการที่ท่านเลือก และส่งสำเนาใบโอนเงิน มาที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
หรือ ส่งมาทาง E-Mail หรือ ทางแฟกซ์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ข้างบน เพื่อที่สมาคมฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ถึงท่านโดยเร็ว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โทร: 02-929-2301-3 ต่อ 306, 316 หรือ 02-929-2422-23 แฟกซ์: 02-566-2707 เวลา 09.00-17.00 น. (ทุกวัน)
  • ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โทร: 02-929-2308 แฟกซ์: 02-929-2856 เวลา 09.00-17.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
  • ส่วนงานรับบริจาค โทร: 02-929-2728 แฟกซ์: 02-929-2856 เวลา 09.00-17.00 น. (จันทร์-ศุกร์)