29 ก.ย. 58 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) นำคณะผู้เข้าอบรมและสัมนาเข้าศึกษาดูงานที่ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ

ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ผอ.สุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม จาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) ซึ่งได้นำคณะผู้เข้าอบรมและสัมนา ADB-GIZ Executive Training Programme for Social Protection in Asia and the Pacific เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสัมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานความคุ้มครองทางสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มครองทางสังคมในประเทศเอเชีย จำนวน 10 ท่าน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้