2 ธ.ค. 60 บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์สตรี(AAT) และมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์สตรี(AAT) และมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ภายใต้แคมเปญ “จดหมายเหตุความรุนแรง”เปิดพื้นที่ฟังเสียงผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมบำรุงรวิวรรณ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (วีเทรน) ดอนเมืองเวลา 08.30น-13.00น โดยได้ยื่นข้อเสนอ ต่อ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อเสนอความต้องการของผู้เผชิญปัญหาความรุนแรงสู่แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 7 ข้อประกอบด้วย

1.หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อรับเรื่องแล้วให้รีบดำเนินการ ไม่มองเป็นเรื่องสามี ภรรยา (เช่น ตำรวจ)

2.ออกมาตรการ “คุมประพฤติ” บุคคลที่กระทำความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

3.โรงพยาบาลควรดำเนินการตรวจ DNA ให้ผู้หญิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฝ่ายชายปฏิเสธความรับผิดชอบ และกรณีถูกข่มขืนกระทำชำเรา

4.ภาครัฐควรจัดหาทนายความให้คำปรึกษา การต่อสู้ดำเนินคดี การบังคับคดีให้กับผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5.ภาครัฐควรมีกองทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพ การต่อสู้ดำเนินคดีในระหว่างฟื้นฟู เยียวยา และภายหลังการฟื้นฟู เยียวยา

6.หน่วยงานที่ดูแลบริการผู้หญิงเช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ควรอบรมด้านกฎหมายและสิทธิในระหว่างฟื้นฟูเยียวยาในบ้านพักและ

7.หลังจากยื่นข้อเสนอนี้แล้ว อยากให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยการรณรงค์ยุติความรุนแรงในปีหน้าต้องได้คำตอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้