6 ต.ค.58 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด และ สมาชิกกลุ่มARM จัดกิจกรรม โครงการ “อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด และ สมาชิกกลุ่ม Advanced Retail Management (ARM) นำโดย คุณศศมณฑ์ สงวนสิน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ “อาหารกลางวันเพื่อน้อง” โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินบริจาค และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งอุปโภค และบริโภค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทั้งนี้ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ยังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มูลค่า 53 ล้านบาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้