logo_apsw

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"

บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นชื่อที่เป็นที่คุ้นเคยมากกว่าชื่อเรียกอื่นๆ เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับทุกคนที่ประสบปัญหาและมารับบริการ เรียกได้ว่าทุกคนเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้หญิง กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา สุขภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ บริการด้านกฏหมาย และติดตามผล อ่านต่อ
ศูนย์กนิษฐ์นาร ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก ให้บริการ และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. อ่านต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้กระทำที่สมัครใจ และแสวงหาความช่วยเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์ อ่านต่อ
สถิติผู้เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน

สถิติผู้เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ปี 2556 อ่านต่อ

ารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง

Q&A คำถาม-คำตอบ สารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ที่พบบ่อย อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

กลุ่ม DCB BIRKK ได้มอบสิ่งของ และบริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหาร ให้กับ ผู้หญิงและเด็ก ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ อ่านต่อ icon

คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ได้นำเจ้าหน้าที่ และพนักงาน บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด มาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ icon

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ จัดสัมมนา “กิจการเพื่อสังคมของสตรีแห่งเอเซีย” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา สนับสนุนโดย มูลนิธินิปปอน อ่านต่อ

26 กรกฏาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ icon

วัตสัน (Watsons) ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลองครบรอบ 18 ปี จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบรายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ติดต่อที่ info@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับติดต่อศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และสอบถามการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ training@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกับบ้านพักฉุกเฉิน : มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่างๆ ที่ knitnaree@hotmail.com