logo_apsw

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"

บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นชื่อที่เป็นที่คุ้นเคยมากกว่าชื่อเรียกอื่นๆ เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับทุกคนที่ประสบปัญหาและมารับบริการ เรียกได้ว่าทุกคนเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้หญิง กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา สุขภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ บริการด้านกฏหมาย และติดตามผล อ่านต่อ
ศูนย์กนิษฐ์นาร ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก ให้บริการ และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. อ่านต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้กระทำที่สมัครใจ และแสวงหาความช่วยเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์ อ่านต่อ

ารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิงQ&A คำถาม-คำตอบ สารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ที่พบบ่อย อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 35 ปี และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

8 ก.ค. 59 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รับมอบ เกียรติบัตร เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และ มีประสิทธิภาพด้านการเงินสูง จาก สมาคมกิฟวิ่งแบค อ่านต่อ icon

3 ก.ค. 59 ครอบครัวและแฟนคลับ ดีเจเนส ธนดล นิลนพรัตน์ ได้มาเลี้ยงอาหารทำบุญวันเกิด และบริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ icon

29 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ icon

28 มิ.ย. 59 คุณวิชชุดา อุไรรัตน์ และบุตรสาว ได้มาบริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในแคมเปญ “โหวตเพื่อการกุศลกับSaleduck” เพื่อมอบเงินจากการโหวดให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัทSaleduck Asia โดยมีระยะเวลาการโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 59 นี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ที่ http://www.saleduck.co.th icon

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เปิด ศูนย์ช่วยเหลือบริการให้คำปรึกษาทางกฏหมาย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นำโดย ทนาย วสันต์ ฝีมือช่าง และทีมทนายความมืออาชีพ ให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ประสบปัญหา สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ icon

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ติดต่อที่ info@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับติดต่อศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และสอบถามการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ training@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกับบ้านพักฉุกเฉิน : มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่างๆ ที่ knitnaree@hotmail.com