logo_apsw

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"

บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นชื่อที่เป็นที่คุ้นเคยมากกว่าชื่อเรียกอื่นๆ เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับทุกคนที่ประสบปัญหาและมารับบริการ เรียกได้ว่าทุกคนเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้หญิง กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา สุขภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ บริการด้านกฏหมาย และติดตามผล อ่านต่อ
ศูนย์กนิษฐ์นาร ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก ให้บริการ และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. อ่านต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้กระทำที่สมัครใจ และแสวงหาความช่วยเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์ อ่านต่อ
สถิติผู้เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน

สถิติผู้เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ปี 2556 อ่านต่อ

ารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง

Q&A คำถาม-คำตอบ สารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ที่พบบ่อย อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

18 ก.ย. 57 คณะพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของบริจาคให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ

17 ก.ย. 57 มูลนิธิแม็คยีนส์เพื่อสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ของ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ

บริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ วาโก้ บราเดย์ และจัดเวิร์คช็อปสร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกผู้หญิงบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ

16 ก.ย. 57 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม และมอบสิ่งของบริจาค รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

วัตสัน (Watsons) ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลองครบรอบ 18 ปี จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบรายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ติดต่อที่ info@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับติดต่อศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และสอบถามการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ training@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกับบ้านพักฉุกเฉิน : มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่างๆ ที่ knitnaree@hotmail.com