logo_apsw

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"

บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นชื่อที่เป็นที่คุ้นเคยมากกว่าชื่อเรียกอื่นๆ เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับทุกคนที่ประสบปัญหาและมารับบริการ เรียกได้ว่าทุกคนเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้หญิง กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา สุขภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ บริการด้านกฏหมาย และติดตามผล อ่านต่อ
ศูนย์กนิษฐ์นาร ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก ให้บริการ และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. อ่านต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้กระทำที่สมัครใจ และแสวงหาความช่วยเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์ อ่านต่อ

ารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิงQ&A คำถาม-คำตอบ สารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ที่พบบ่อย อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 35 ปี และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

1 เม.ย.59 คณะพนักงาน บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบลูกประคบ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ icon

1 เม.ย. 59 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ โครงการ ขยายพื้นที่เครือข่ายแกนนำเยาวชน กับ สถานศึกษา 11 แห่ง อ่านต่อ icon

31 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ นำนักศึกษา ในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาทางสุขภาพ” เข้าศึกษาดูงาน ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ icon

29 มี.ค. 59 ดาราสาวสวยใจบุญ แอน-อาริษา วิลล์ นำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อ่านต่อ icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เปิด ศูนย์ช่วยเหลือบริการให้คำปรึกษาทางกฏหมาย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นำโดย ทนาย วสันต์ ฝีมือช่าง และทีมทนายความมืออาชีพ ให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ประสบปัญหา สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ icon

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ติดต่อที่ info@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับติดต่อศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และสอบถามการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ training@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกับบ้านพักฉุกเฉิน : มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่างๆ ที่ knitnaree@hotmail.com